ORGANİZASYON ŞEMASI


 └ Başbakanlık Makamı

     ▪ Başbakan

 
     ▪ Müsteşarlar

     ▪ Başbakanlık Müdürü

     ▪ Özel Kalem Müdürü
 
     ▪ Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü
 
     ▪ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

     ▪ Hukuk ve Siyasi İşler Müdür Yardımcısı

     ▪ Hukuk İşleri Amiri
 
     ▪ Ekonomi, Maliye ve İstatistik İşleri Amiri


Bağlı Daireler

     ▪ Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

     ▪ Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı

     ▪ Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

     ▪ Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı

     ▪ Devlet Planlama Örgütü

     ▪ Personel Dairesi Müdürlüğü

     ▪ Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

     ▪ Devlet Basımevi Müdürlüğü
 
 
     ▪ Spor Dairesi MüdürlüğüBağlı Kurumlar

     ▪ Bayrak Radyo Televizyon Kurumu

     ▪ İstatistik Kurumu

     ▪ Vakıflar Örgütü Ve Din İşleri Dairesi

     ▪ Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

     ▪ Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

     ▪ K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

     ▪ Yayın Yüksek Kurulu

     ▪ Kıbrıs Türk Yatırım Ve Geliştirme Ajansı (YAGA)

     ▪ E-Devlet

     ▪ AB Koordinasyon Merkezi