KURULUN OLUŞUMU

Asli Üyeler
Başkan: Ömer Aydın Köseoğlu (Başbakanlık Müsteşarı)      
Başkan Yardımcısı: Osman Kasapoğlu
Üye: Serap Destegül Redif
Üye: Cenk Dökmen
Üye: Tamer Müftüzade

Danışman Üyeler  
Avusturalya: Nevin Hüseyin - Yurtdışı Kıbrıs Türkleri  Birlik Platformu Avusturalya Eş Başkanı
İngiltere: Leyla Kemal - Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu İngiltere Eş Başkanı)
İngiltere: Ertuğrul Mehmet - Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu Genel Sekreteri
Türkiye: Nesim Tüzmen - Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu Türkiye Eş Başkanı
Avusturalya: Yüksel Kemal - Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu Avusturalya Faal Üyesi
İngiltere: Serdar Sarı
İngiltere: Niyazi Enver - Kıbrıs Türk Toplum Merkezi Başkanı (İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı Temsilcisi)

ÇALIŞMA ESASLARI

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin başvurularını veya KKTC'ndeki sorunlarını değerlendirmek üzere toplanır. 

Sekreteryası Başbakanlık tarafından yürütülür.

Kurul, ayda en az 1 kez toplanır. Kurul, Yapılan başvuruya en geç 30 gün içerisinde yanıt vermek zorundadır.

6 ayda 1 faaliyet raporu oluşturmak.

KURULUN GÖREVLERİ

1. Yurt dışında yaşayan  Kıbrıslı Türklerin yaşamış olduğu sorunların çözümüne yardımcı olmak, bu amaca yönelik koordinasyonu sağlamak, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle  işbirliği temelinde  ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirmek.

2. Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin  KKTC’ye geri dönüşleri halinde veya yaptıkları ziyaretlerde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde gerekli mevzuat çalışmalarını koordine etmek, takibini yapmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını teşvik etmek.

3. Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin öz vatanları ile etkin bir koordinasyon ağının kurulabilmesi için;

a. Yurtdışında yaşayan özel ve tüzel kişilikler ile KKTC kamu kurum kuruluşları arasında yer alacak uyum sürecine ilişkin aktivitelerde köprü görevi görmek,

b. Gerektiğinde yazışma ve resmi temas yürütmek.

4. Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin öz kültürlerini yaşatmaları için kültürel faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek.

5. Kurulun görev alanına giren her türlü konu ile ilgili her türlü veri ve bilgiyi toplayarak 6 ayda 1 faaliyet raporu oluşturmak.

6. Yurtiçi ve Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin arasında birlik ve beraberliği toplumsal bütünlük sağlayıcı aktivite ile etkinlikler organize etmek.

7. Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin karşılaştıkları sorunlar hakkında ilgili Bakanlıkların bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla raporlar hazırlamak. Gerekli görülmesi halinde koordinasyon toplantıları organize etmek.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Bakanlıklar Yolu, Selçuklu Cad., No:3, Lefkoşa

E-Posta: yktkk@gov.ct.tr

Telefon: (0392) 6011123 - 6011124 - 6011125

Fax: (0392) 227 52 81

İLETİŞİM FORMU

CAPTCHA image
Güvenlik kodunu giriniz