ORGANİZASYON ŞEMASI


 └ Başbakanlık Makamı

     ▪ Başbakan

 
     ▪ Müsteşarlar

     ▪ Başbakanlık Müdürü

     ▪ Özel Kalem Müdürü
 
     ▪ Hukuk ve Siyasi İşler Müdürü
 
     ▪ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

     ▪ Hukuk ve Siyasi İşler Müdür Yardımcısı

     ▪ Hukuk İşleri Amiri
 
     ▪ Ekonomi, Maliye ve İstatistik İşleri Amiri


Bağlı Daireler

     ▪
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

     ▪ Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı

     ▪ Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği

     ▪ Başbakanlık Denetleme Kurulu Başkanlığı

     ▪ İstatistik Kurumu

     ▪
Devlet Planlama Örgütü

     ▪ Personel Dairesi Müdürlüğü

     ▪ Devlet Basımevi Müdürlüğü
 
 Bağlı Kurumlar

     ▪
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu

     ▪ AB Koordinasyon Merkezi

     ▪ Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi

     Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd.

     ▪ K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd.

     ▪ Yayın Yüksek Kurulu

     ▪ E-Devlet Yürütme Kurulu

     ▪ Kıbrıs Türk Yatırım Ve Geliştirme Ajansı (YAGA)