Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın içeriği açıklandı

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın içeriği açıklandı

 Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 2017-2019 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın içeriği açıklandı. KKTC’de Planlama işlerinden sorumlu Kurum olan  Devlet Planlama Örgütü, devletin tüm Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak onların görüş ve önerilerini de dikkate alarak 2017-2019 Orta Vadeli Program Taslağını ortaya çıkarmıştır.

 Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü  Müsteşarlığı tarafından 3 yıllık formatta hazırlanan ve 2017–2019 dönemini kapsayan “Orta Vadeli Program”da Dünya ve KKTC ekonomisindeki gelişmeler, Program Dönemi hedef, gösterge ve gelişmeleri, Makroekonomik politika ve hedefler, Temel ekonomik göstergeler ve sektörlerle ilgili ilke, politika, hedeflere, ve uygulamalara yer verilmiştir.

 Ekonomik ve sosyal konularda 24 sektörün ilke politikaları ve hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli Programa, Sosyal Ekonomik Konseyi oluşturan toplumun tüm kesimlerinin (sivil toplum örgütleri, kurum-kuruluşlar) görüş ve önerileri alındıktan sonra son şekli verilecektir. Böylece KKTC’nin 3 yıllık ekonomik ve sosyal konuları içeren sektörel hedef, ilke ve politikaları ortaya çıkmış olacaktır. Orta Vadeli Program her yıl kendi kapsamı içinde yenilenecektir.

 OVP’nin makroekonomik çerçevesi, gerek KKTC’ndeki gerekse Türkiye ve digger ülkelerdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler, riskler ve beklentiler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 Program’ın basilica amaçları; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah seviyesinin artırılması doğrultusunda sürdürülebilir ve rekabetedebilir bir ekonomik yapının istikrarlı büyümesini sağlarken, istihdamı artırmak, sağlanan mali disiplini sürdürülebilir kılmak ve bütçe açığını azaltmak, yurtiçi tasarrufları artırmak ve böylece makroekonomik istikrarı güçlendirmektir.

 Bu programda belirli makroekonomik göstergelere yer verilmiştir. Bu makroekonomik göstergeler arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)’deki büyüme, istihdam ve işsizlik, ödemeler dengesi, enflasyon, Kamu Kesimi Genel Dengesi, Ekonominin Genel Dengesi, Devlet Bütçe Dengesi gibi göstergeler yer almaktadır.

 2017-2019 yılları arasında KKTC ekonomisinin büyüme oranlarının sırasıyla %5, %5, ve %5.5 olması hedeflenmektedir. 2015 yılında cari olarak 10,222.5 milyon TL olan GSYİH’nın  program dönemi sonunda  15,396.3 milyonTL’ye ulaşması hedeflenmektedir.

 2015 yılında 112,811 olan istihdamın 2019 sonunda126,324’e ulaşması öngörülüyor. İstihdama katılım oranının ise yüzde 47.8’e yükselmesi bekleniyor. 2015 sonu itibarıyla yüzde 7.4 olan işsizlik oranının da program dönemi sonunda yüzde 7.2’ye gerilemesi hedefleniyor.

 2015 sonu itibariyle 1,500.6 milyon dollar olan ithalatın 2019 yılında 2,094.3milyon dolara, 118.1 milyon dollar olan ihracatın ise 160.4 milyon dolara yükselmesi öngörülüyor.  İthalatın ihracatı karşılama oranının ise yüzde 7.7’ye ulaşması hedefleniyor.

 Programla net turizm gelirlerinin ve yükseköğrenim net gelirlerinin artmasıda öngörülüyor. 2015 sonu itibariyle 697.7 milyon dolar olan net turizm gelirlerinin program sonunda 791.0 milyon dolara ulaşması bekleniyor. 

 2015 sonu itibarıyle 636.2 milyonTL olanYükseköğrenim net gelirlerinin de artarak progam sonunda 744.3 milyonTL’ye ulaşması beklenmektedir.

 Enflasyonun ise 2017-2019 dönemi boyunca ortalama yüzde 5.1 düzeylerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

 DPÖ Yasası gereği,2017-2019 Orta Vadeli Program, 6 Aralık 2016 tarihinde Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı başkanlığında toplanacak olan Sosyal ve Ekonomik Konsey’de tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, işçi ve iş veren sendikalarının, kooperatiflerin, odaların, yerel kuruluşların, dernek ve birlik temsilcilerinin ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla görüşülecektir.


Print
Posted: Ara 1, 2016,
Comments: 0,
Author: Anonym
Tags:
«Ekim 2020»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678