Başbakan Erhürman: "Kamu Reformu Yapısal Çok Ciddi Değişiklikler Getirecek”

Başbakan Erhürman: "Kamu Reformu Yapısal Çok Ciddi Değişiklikler Getirecek”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, “HÜKÜMETİN KURULMASINDAN BÜGÜNE BAŞBAKANLIK ÇALIŞMALARI” KONULU BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR

KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ, 1 ŞUBAT-18 MAYIS’TA 33 KOOPERATİFİ DENETLEMEYİ TAMAMLADI VE RAPORLADI

HANE HALKI YARDIM KALEMİNDEN BAŞVURUDA BULUNAN VE DURUMLARINI BELGELEYEN ENGELLİ, KANSER HASTASI VE MS HASTASI 17 KİŞİYE, 27 BİN 278 TL YARDIM YAPILDI

GÖZDEN GEÇİRİLEN BİLİŞİM SUÇLARI YASA TASARISI’NIN AY SONUNDA BAKANLAR KURULU’NA SUNULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

E-DEVLET KAPISI PROJESİ’YLE E-DEVLET PORTALI YENİ PORTALA AKTARILACAK VE DEVREYE GİRECEK YENİ SİSTEMLE BAZI DÖKÜMANLAR BAKANLIK VEYA DAİRELERE GİTMEDEN ELEKTRONİK ORTAMDA ÇÖZÜLECEK 

 Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin öncelikli gündeminde yer alan konulardan biri olan kamu reformunun, yapısal anlamda çok ciddi değişiklikleri de beraberinde getireceğini söyledi.

Başbakan Erhürman, “Hükümetin kurulmasından bugüne Başbakanlık çalışmaları” konulu basın toplantısı düzenledi.

Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu basın odasında yer alan toplantıda, Başbakan Erhürman, 2 Şubat 2018’de kurulan ve 15 Şubat 2018’de güvenoyu alan CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetinin “gençlik, spor, planlama, halkla ilişkiler, denetimler, uyuşturucuyla mücadele, kurullar ve kooperatifçilik” konularındaki çalışmalarını anlatıyor.


2018 bütçesinin 7 Nisan’da kesinleştiğini ve 19 Nisan’da Türkiye ile yıllık protokoller imzalandığını hatırlatan Başbakan Erhürman, prosedürlerin henüz TC tarafından tamamlanmadığını ve kaynakların da kullanıma girmediğini söyledi.

“100 GÜN DEĞİL”

Başbakan Erhürman, basın toplantısının, hükümetin 100 günü olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığını çünkü kaynak kullanımının henüz başlamadığını ifade ederek, kaynak açısından birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını ve birçok harcamayı da yerel kaynaklarla yaptıklarını anlattı.

Başbakan Erhürman, basın toplantısını Başbakanlık’taki çalışmaların kamuoyu ve basın tarafından bilinmesi, takip edilmesi ve verdikleri sözlerin tutulup tutulmadığının basın aracılığıyla kamuoyu tarafından denetlenmesi amacıyla düzenlediklerini ifade etti.


Bazı bakanların da bu hafta içinde düzenleyecekleri basın toplantılarıyla icraatlarını paylaşacaklarını kaydeden Başbakan Erhürman, hükümetin kaynak kullanımına başlamasından sonraki 100 günlük icraatlarının da daha sonra açıklanacağını söyledi.

“KAMU REFORMU YAPISAL ÇOK CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER GETİRECEK”

Başbakan Erhürman, hükümetin öncelikleri arasında yer alan kamu reformunun, ülkede yapısal anlamda çok ciddi değişiklikleri de beraberinde getireceğini belirtti.

Başbakan Erhürman, TL’deki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu kaydederek sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık’ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.


 Vakıflar İdaresi’nin yürürlükte olan on yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinin incelendiği, yükümlülükleri yerine getirmeyen kiracıların sözleşmelerinin feshi ile ilgili hukuki prosedürlerin başlatıldığı açıklandı.

Vakıflar İdaresi’nin kiralamalarında gözetilecek kriterlerin ve uygulanacak ihale yöntemlerinin belirlenmesi için ilgili tüzüklerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da başlatıldı.

Gözden geçirilen Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın da ay sonunda Bakanlar Kurulu’na sunulması öngörülüyor

Hükümetin kurulduğu günden bugüne Başbakanlık’ın yaptığı çalışmalar, 40 sayfalık bir  kitapçıkta toplandı.

Başbakan Tufan Erhürman’ın Başbakanlık’ta düzenlediği basın toplantısında basına dağıtılan kitapçıkta, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti’den (DP) oluşan dörtlü koalisyon Hükümeti kabinesinin 2 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından onaylanmasının ardından, Cumhuriyet Meclisi’nde 15 Şubat’ta güvenoyu aldığı anımsatıldı.

“Müşavirliğin kaldırılması; tüm atamaların liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereklerine uygun olarak yapılması; tüm istihdamların önceden Bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirilmesi; hangi hükümet döneminde yapılmış olursa olsun, bakanlar kurulu kararları da dahil idari işlemlerden hukuka aykırı olduğu saptananların iptal edilmesi veya duruma göre hukuka uygun hale getirilmesinin” yeni hükümetin öncelikleri arasında yer aldığı belirtildi.

MÜŞAVİRLİKLE İLGİLİ YASALAR…

Müşavirlikle ilgili düzenlemeleri içeren “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın, 24 Nisan’da Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yasalaştırıldığı; 9 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandığı kaydedildi.

Kitapçıkta, hukuka aykırı olduğu tespit edilen pek çok işlemin ilgili bakanlıklar ve Bakanlar Kurulu tarafından iptal edildiği de yer aldı.

 “GEREKİRSE DOKUNULMAZLIK KALDIRILACAK”… “NEREDEN BULDUN YASASI” TASLAĞI BAKANLAR KURULU’NDA

Mal Bildiriminde Bulunma Yasası’nın uygulanması yanında “Nereden Buldun Yasası”nın da çıkarılmasını hedefleyen yeni hükümetin, polis ve savcılık kanalıyla yürütülecek herhangi bir soruşturmanın sonucunda Savcılık’tan bu yönde bir talep gelmesi halinde yargılamayı mümkün kılmak için bahse konu vekilin dokunulmazlığını kaldırma yönünde siyasi irade ortaya koymayı ve dokunulmazlığı kaldırmayı da koalisyon protokolüne koyduğuna dikkat çekildi ve “Nereden Buldun Yasası” taslağının Bakanlar Kurulu’na sunulduğu kaydedildi.

Koalisyon Protokolü’nde yer alan, “Bugüne değin hangi hükümet döneminde, hangi partiye mensup kişi ya da kişilere ilişkin olursa olsun, bazıları kamuoyuna da yansımış olan tüm hukuksuzluk, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyalarının hızlı şekilde sonuçlandırılması için Polis ve Başsavcılık nezdinde girişimde bulunulacak ve hangi dosyanın ne aşamada olduğu konusunda hükümetin kuruluşundan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde kamuoyu ile bilgi paylaşılacaktır” hükmünden hareketle, polis nezdinde girişimde bulunulduğu ve dosyaların akıbeti hakkındaki bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı da anımsatıldı.

 “2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 21 Mart’ta kabul edildiği ifade edilerek, bütçenin 7 Nisan’da kesinleştiği de belirtildi.

BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN İLK RESMİ ZİYARETİNİ ANKARA’YA GERÇEKLEŞTİRDİ

Başbakan Erhürman’ın 7 Mart’ta Ankara’ya gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretiyle ilgili bilgiler de kitapçıkta yer aldı.

BAKANLAR KURULU ÇALIŞMALARI

İki yıldan beri web sayfasında ( http://95.0.174.26/bkkarar/liste ) yayımlanmayan Bakanlar Kurulu kararlarının Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra web sayfasına konulmaya başlandığı ifade edilen kitapçıkta, yapılan çalışmalar sonucunda 2011’den 2018’e kadarki dönemde alınan Bakanlar Kurulu kararlarına web sayfasından ulaşılabilmesinin sağlandığına işaret edildi.

KKTC İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARASINDAKİ PROTOKOLLER

Kitapçığa göre, KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2016-2018 mali protokolünün son döneminin tamamlanmasına ve bu dönem içerisindeki kaynakların kullanıma girmesine ilişkin yıllık protokoller 19 Nisan’da imzalandı.

Ülkenin ve halkın sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasını hedefleyen 2019-2021 protokolüne ilişkin görüşmelerin de başlatıldığı kaydedilirken, heyetler arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU…ÖNLEME VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Kitapçıkta uyuşturucu ile mücadele konusu da şöyle verildi:

“Başta bağımlılıklar olmak üzere risklerin en aza indirilmesi amacıyla yerel yönetimlerle işbirliği çerçevesinde Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun destek verdiği Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi açıldı, bağımlılık nedeniyle buraya başvuran aile ve bireylere Komisyon Psikolojik Danışmanları ve Aile Danışmanları tarafından destek verilmeye başlandı.

 Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun geliştirdiği “Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi” çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği halinde ilkokullarda Arp ile Terapi  eğitimlerine devam edildi. Bugüne kadar 20 okulda yaklaşık 800 çocuğun arp terapisi programından yararlanması sağlandı.

Komisyon, 2015 yılında yapılan İlkokul, Ortaokul, Lise ve KKTC geneli yaygınlık araştırmalarının 2018 yılı içerisinde yeniden gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara başladı.

ALO DANIŞMA VE DESTEK HATTI

Önleme çalışmaları açısından uyuşturucu konusunda acil ihtiyaçlar arasında görülen Alo Danışmanlık ve Destek Hattı’nın hizmete girmesine yönelik olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan “1191” numaralı hattın kullanılması için  gerekli izinler alındı.”

BAŞBAKANLIK GENÇLİK DAİRESİ FAALİYETLERİ

Kitapçıkta yer alan Gençlik Dairesi’nin faaliyetleri de özetle şöyle:

“Gazimağusa-Maraş'ta hayata geçirilmesine karar verilen "Gençlik Merkezi"nin yer araştırması yapıldı ve arazi tespit edildi.

Okullarda öğrenim gören yetenekli çocuk ve gençleri üniversite ortamlarına taşımak ve buralarda yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, YDÜ, GAÜ, KAÜ, UKÜ, LAÜ, DAÜ ve ODTÜ ile işbirliği içerisinde ‘Gençler Üniversitelerle Buluşuyor’ projesi hazırlandı.

15-25 yaş arası gençlerde kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasını amaçlayan, Haziran-Eylül ayları arasında hayata geçirilecek ‘Okuyoruz Yaşamı Dokuyoruz’ projesi hazırlandı.

Kantara kampında mutlaka tadil edilmesi gereken bir erkek bir de kız koğuşumuzun tadilatı için keşif çalışması yapıldı. Keşif; bloke alınması için Maliye Bakanlığı'na aktarılarak bütçe onayı alındı. İhaleye çıkılma süreci başladı.

“İYİLİK EVİ”

K.T. Vakıflar İdaresi İyilik Evi'ne yönelik olarak eğitim verecek uzmanlarla birlikte çalışılarak, sanatsal, eğitsel ve bilimsel aktivite programları hazırlandı. Spor Dairemizle istişare içerisinde sportif aktivite programlarının hazırlığı da tamamlandı.

 KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ

Başbakanlığa bağlı Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde kurulan, eğitim ve etkinlik gönüllülerinin çocuklar için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediği, yemek olanağı da sunan Arabahmet İyilik Evi, programlar zenginleştirilerek çocukların, gençlerin ve kadınların hizmetine sunuldu.

Gençlik Dairesi, "İyilik Evi"ndeki program ve hizmetlere ek olarak; sağlık, el işi, gastronomi, felsefe, müzik gibi alanlarda eğitim programları uygulamaya başladı.”

KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ’NİN SÖZLEŞMELERİ

Kitapçığa göre, Vakıflar İdaresi’nin yürürlükte olan on yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmeleri incelendi. Sözleşmelerdeki yükümlülükleri yerine getirmeyen kiracıların sözleşmelerinin feshi ile ilgili hukuki prosedürler başlatıldı. Bu arada, Vakıflar İdaresi’nin kiralamalarında gözetilecek kriterlerin ve uygulanacak ihale yöntemlerinin belirlenmesi için ilgili tüzüklerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da başlatıldı.

DİĞER BAKANLIKLARLA ORTAK PROJELER        

Mahkum ve tutukluların topluma kazandırılmasına katkı sağlanması amacıyla, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde, kendi alanlarında başarılı olmuş kişilerle mahkum ve tutukluları buluşturmayı öngören “Yankılı Söyleşiler” projesi de Merkezi Cezaevi’nde başlatıldı.

DENETİM FAALİYETLERİ

Başbakan Erhürman’ın, hükümetin kurulmasından bugüne Başbakanlık’ın faaliyetleriyle ilgili basın toplantısında basına dağıtılan kitapçıkta “Başbakanlık Denetim Faaliyetleri” başlığıyla yer alan bilgiye göre, “Amblem Yasası’na aykırı olarak basımı yapılan evraklara ilişkin denetim yapılması amacıyla Sayıştay Başkanlığı’na Başbakanlık adına yazı yazıldı; Kıb-Tek ek mesailerine ilişkin denetim başlatıldı; Vakıflar İdaresi’nin 10 yıl ve daha uzun süreli sözleşmeleri incelenerek kiracıların taahhütlerini yerine getirmedikleri sözleşmelerle ilgili fesih işlemeleri ve hukuki süreçler başlatıldı ve Başbakanlık tarafından yayınlanan genelge ile Sayıştay denetimleri sonucunda maddi sorumlu bulunanlar ile ilgili yasal süreçler başlatıldı.”

KURULLARIN ÇALIŞMALARI

Başbakanlık sorumluluğundaki kurullardan Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu, 17 Kasım 2016’daki son toplantısından bir buçuk yıl sonra 7 Mayıs 2018’de Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik başkanlığında toplandı.

Bahse konu toplantıya Tarım Dairesi Müdürlüğü, Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Gıda Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği temsilcileri katıldı.

BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULU

Kitapçığa göre, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, 30 Haziran 2016’dan sonra hükümetin göreve başladığı tarihe kadar toplanmadı ve yeniden oluşturulan kurul, 22 Mart’ta ilk toplantısını yaptı.  Kurul, o günden bu yana 15 karar üretti ve başvuruculara ve idarelere bu kararların dağıtımını yaptı.

KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ

Başbakanlık’a bağlı Kooperatif Şirketler Mukayyitliği, 1 Şubat-18 Mayıs 2018’de 33 kooperatifi denetlemeyi tamamladı ve raporladı.

Kooperatiflerin dönem sonları hazırladıkları mali tabloların Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ne bildirilmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesini kapsayan tüm süreçlerde teknolojiyi kullanarak dijital dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla Kooperatif Finansal Gözetim ve Risk Merkezi Bilgi Yönetim Sisteminin kurulmasıyla ilgili çalışmalar sürerken gözetim sisteminin kurulumu tamamlandı. Kitapçıkta, “Böylece kooperatiflerin rasyonel, ölçeklenebilir, gözetlenebilir ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor “ denildi.

Kooperatiflerin daha yoğun, süratli ve etkili denetiminin sağlanması amacıyla bir “denetim kooperatifi” kurulması için çalışmalar başlatıldığı da ifade edilerek, Küçük kooperatiflerin birleştirilmesinin teşviki için eğitim programları hazırlandığı kaydedildi.

BAŞBAKANLIK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜLÜĞÜ

Kamuoyunu Hükümet icraatları konusunda sağlıklı ve doğru bir şekilde bilgilendirmek amacı ile Başbakan basın mensuplarıyla bir araya gelerek ‘Basını Bilgilendirme Toplantıları’ gerçekleştirdiği de belirtilen kitapçıkta, iki ayda bir basın bülteni yayınına başlandığı ifade edildi.

17 KİŞİYE 27 BİN TL YARDIM

Kitapçığa göre, Hane halkı yardım kaleminden başvuruda bulunan ve durumlarını belgeleyen engelli, kanser hastası ve MS hastası 17 kişiye, 27 bin 278 TL yardım yapıldı.

SPOR DAİRESİ

Kitapçıkta yer alan diğer konular da özetle şöyle:

“Spor Dairesi, Akdeniz köyünde, Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda, Serdarlı’da, Karaağaç’ta, Sipahi’de, Dumlupınar’da, Geçitkale’de, Denizli’de, Göçmenköy’de, Lefke’de, Bostancı’da çeşitli spor tesislerinde, Atatürk Spor Salonu’nda ve Güzelyurt’ Spor Salonu’nda altyapı, tamir ve tadilat çalışmaları yaptı.

BET OFİSİ SAYISI 51’DEN 42’YE İNDİ

Spor Dairesi’nin sorumluluk alanındaki bet ofisleriyle ilgili düzenleme çalışmaları ve 18 Mayıs’ta imzalanan kayıt koşullar sözleşmeleriyle, açılabilecek bet ofisi sayısı 57 olurken, aktif durumdaki bet ofisi sayısının da 51’den 42’ye inmesi sağlandı.

Spor Şurası’nın ekim ayı içinde toplanması için çalışma başlatılırken, Beden Eğitim ve Spor Yasası’na ilişkin değişiklik taslağı Bakanlar Kurulu’na sunuldu.

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

Devlet Planlama Örgütü, yatırımcılar için bazı kitaplar yayımlarken, ekonomik göstergelerle ilgili raporlar ve rakamlar da açıkladı.

11 Mayıs’ta Devlet Planlama Örgütü Sosyal ve Ekonomik Konsey Toplantısı yapıldı.

 e-DEVLET YÜRÜTME KURULU

Başbakanlık bünyesindeki e-Devlet Yürütme Kurulu, yasa taslağı üzerinde çalışmaya başladı. Gözden geçirilen Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın ay sonunda önerge olarak sunulması hedef.

Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Başkanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Hukuk Dairesi, Mahkemeler ve Merkez Bankası’nın Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne dahil edilmesi çalışmaları tamamlanarak resmi yazışmaların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlandı.

Gümrük, eğitim gibi alanlarda bilgi sistemleri; şirketler, mekânsal adres, veritabanı tasarımı gibi projeler için çalışmalar başlatıldı.

En geç haziran ayında devreye konulması hedefiyle ‘e-Devlet Kapısı Projesi’ analiz çalışmaları tamamlandı.

Bürokratik işlemleri azaltacak bu hizmetin sağlanması ile birlikte, halen faal durumda olan ve sadece kişiye özel bilgileri içeren e-devlet portalı yeni portala aktarılacak ve hazırlıklar tamamlandıktan sonra devreye sokulacak bu sistemle bazı dokümanlar herhangi bir bakanlığa veya daireye gitmeden elektronik ortamda çözülecek.”

DİĞER PROJELER

Başbakanlık bünyesindeki diğer projeler arasında Lefkoşa’da engelsiz bir kent parkı yapılmasını içeren “Genç Tepe Projesi” yer alıyor. Proje, KTMMOB’den alınan görüş ve önerilerle revize edilecek.

Kitapçığa göre, bir diğer proje olan Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi Taşkın Önleme Projesi’yle bölgedeki su taşkınlarının önlenmesi için adım atıldı. Haziran ayında ihaleye çıkılması hedeflenen projenin 13 milyon TL civarında mali boyutu olacağı öngörülüyor.

Print
Posted: May 22, 2018,
Comments: 0,
Tags:
«Temmuz 2020»
PztSalÇarPerCumCmtPaz
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789